PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. Zatrudniony uzyskuje wówczas kwotę netto i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji. Jeżeli natomiast posiada on umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37. PIT-37 nie złoży wówczas zarówno w zakresie zarobków, od których zaliczki opłaca samodzielnie, jak również od pozostałych zarobków, za których rozliczenie odpowiadają płatnicy. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w PIT-36.

PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego  do końca lutego druku PIT-11. Podatnik wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

 

Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada, lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą łącznie PIT-36.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-37 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT/D (24) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (20) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/UZ (1)

Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37

ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.

 

W przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie roku podatkowego - doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37.

 

PIT-37 składają podatnicy jeśli:

 

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36. Uzyskiwanie przychodów rozliczanych na:

  • PIT-36L (podatkiem liniowym),
  • PIT-38 (z giełdy i zbycia udziałów w spółkach)
  • PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym)
  • PIT-39 (z nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 2008 r.),
  • PIT-16 (kartą podatkową),

- nie wyłącza złożenia PIT-37 w zakresie innych przychodów rozliczanych standardowo za pośrednictwem płatników. Można zatem te dwie deklaracje złożyć łącznie.

Jeżeli podatnik rozlicza się z umowy o pracę lub z emerytury lub renty i nie korzysta z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może wystąpić o rozliczenie go przez płatnika. Oświadczenie do pracodawcy (PIT-12) składa się przed 10 stycznia 2015 r. W takim przypadku płatnik po otrzymaniu PIT-12 sporządza PIT-40 za pracownika. Natomiast PIT-40 nie złoży za podatnika zleceniobiorca i inny płatnik (ma tę możliwość jedynie zatrudniony na umowę o pracę, pracę nakładczą, pozostający w spółdzielczym stosunku pracy lub stosunku służby oraz uzyskujący przychody od organu rentowego).

W przypadku organu rentowego, podmiot ten standardowo rozliczy podatnika za niego (PIT-40A), przy czym emeryt – rencista nie ma obowiązku składać PIT-12. Podatnik PIT-40A może potraktować jako informację, na podstawie której złoży PIT-37 (lub inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).
 

Składam Na podstawie Do kiedy Kto składa Kto otrzymuje PIT
PIT-37 PIT-11, PIT-8C, faktyczne przychody 30.IV.2015 Podatnik Organ skarbowy
PIT-40 PIT-12 - u płatnika przed 10.I.2015 2.III.2015 Płatnik US i podatnik
PIT-40a bez konieczności składania wniosku 2.III.2015 Organ rentowy US i podatnik
PIT-11 Uzyskanych przychodów 2.III.2015 Płatnik US i podatnik
PIT-12 NIe chce rozliczać się sam 9.01.2015 Podatnik Płatnik

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Rafał (08-09-2015 20:17:05)
Temat: rozliczenie pit 37
czy przy zamknięciu działalności gosp. na zasadach ryczałtu w maju 2014 roku, nie mogę w zeznaniu pit 37 za rok 2014 rozliczać się wraz z małżonką?...pokaż całą treść
czy przy zamknięciu działalności gosp. na zasadach ryczałtu w maju 2014 roku, nie mogę w zeznaniu pit 37 za rok 2014 rozliczać się wraz z małżonką? zwiń
Autor: zosia (14-04-2015 11:42:52)
Temat: całkjowite ubezwłasnowolnienie a podpis na PIT - 37
osoba jw. od 01-10-2014 jest ubezwłasnowolniona od miesiąca jestem opiekunek prawnym za rok 2014 otrzymała: PIT - 40 z ZUS renta i ze Spółdzielni mieszkaniowej PIT...pokaż całą treść
osoba jw. od 01-10-2014 jest ubezwłasnowolniona od miesiąca jestem opiekunek prawnym za rok 2014 otrzymała: PIT - 40 z ZUS renta i ze Spółdzielni mieszkaniowej PIT za dopłatę do mieszkania - 500 zł Uprzejmie proszę o informację na jakim PIT rozliczyć mamę z dwóch źródeł dochodu i kto ma złożyć podpis na dokumencie? Za udzielenie informacji z góry serdecznie dziękuje zwiń
Autor: Witold (12-04-2015 23:44:26)
Temat: kwota do zapłaty i KRS
Nie działa pole "kwota do zapłaty/nadpłata". Zamiast właściwej kwoty wpisywana jest wartość należnego podatku, co negatywnie wpływa na serce podatnika i jego nerwy podczas wypełniania. Również pole...pokaż całą treść
Nie działa pole "kwota do zapłaty/nadpłata". Zamiast właściwej kwoty wpisywana jest wartość należnego podatku, co negatywnie wpływa na serce podatnika i jego nerwy podczas wypełniania. Również pole z nr KRS organizacji pożytku publicznego, czyli komu chcemy dać nasz kawałek podatku, jest nieedytowalne i oczywiście już wypełnione. Osobiście chcę przekazać na inną fundację, więc ostatecznie formularz będzie przepisany ręcznie z nr KRS jaki chcę.zwiń
Autor: Józef (07-04-2015 11:11:31)
Temat: koszty uzyskania przychodu
pracowałem w innej miejscowości na um. o pracę przez pół roku, jakie koszty mogę odliczyć
Autor: Iwona (26-03-2015 17:30:26)
Temat: koszty uzyskania przychodu
kup 2002,05 są w przypadku dochodów z kilku stosunku pracy jeżeli nie dojeżdżamy do innej miejscowości lub przychodów uzyskanych z kilku źródeł, ale pochodzących z wykonywania czynności...pokaż całą treść
kup 2002,05 są w przypadku dochodów z kilku stosunku pracy jeżeli nie dojeżdżamy do innej miejscowości lub przychodów uzyskanych z kilku źródeł, ale pochodzących z wykonywania czynności z pełnieniem obow.społ lub obywatelskich, zasiadania w zarządach, radach nadzorczych, kontraktach menedżerskich. Jeżeli nie było u Ciebie takich dochodów jw., tylko zwykłe zlecenia i dzieła,to wpisujesz kup takie jak na PIT-11, a nie ograniczone do 2002,05zwiń
Autor: karolina (26-03-2015 15:30:13)
Temat: nie działa
program nie działa. ściągnęłam, wszystko uzupełniłam a deklaracji wysłać nie mogę, bo ikona wyślij deklarację jest nieaktywna.
Autor: Iwona (26-03-2015 08:08:24)
Temat: koszty uzyskania przychodu
pracuję w kilku miejscach na umowę zlecenie i umowę o dzieło jestem również emerytką. W każdym miejscu pracy oliczane są koszty uzyskania /pit11/ które przepisalam do pitu...pokaż całą treść
pracuję w kilku miejscach na umowę zlecenie i umowę o dzieło jestem również emerytką. W każdym miejscu pracy oliczane są koszty uzyskania /pit11/ które przepisalam do pitu 37 i pojawia się informacja o nieprawidlowości . czy mam przepisać te faktyczne koszty , które podaje płatnik czy też sumę 2002,00 ktorą sugeruje system. a co z umowami odzielo gdzie koszty uyzyskania zstanowią 50%zwiń
Autor: do Ania (24-03-2015 09:17:54)
Temat: dwa PITy 11
Tak, zsumować wszystko i przenieść do PIT-37
Autor: Ania (23-03-2015 14:12:07)
Temat: dwa PITy 11
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak...pokaż całą treść
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak mam je rozliczyć? dodać je do siebie? nie były to dwie prace jednocześnie.zwiń
Autor: Ania (23-03-2015 14:09:32)
Temat: dwa PITy 11
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak...pokaż całą treść
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak mam je rozliczyć? dodać je do siebie? nie były to dwie prace jednocześnie.zwiń
Autor: Ania (23-03-2015 14:05:27)
Temat: dwa PITy 11
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak...pokaż całą treść
Proszę bardzo o pomoc: w zeszłym roku pracowałam dwa miesiące w jednej firmie, następnie zmieniłam miejsce pracy. w ten sposób otrzymałam dwa PITy. Pytanie moje: jak mam je rozliczyć? dodać je do siebie? nie były to dwie prace jednocześnie.zwiń
Autor: do patrycja p. (15-03-2015 10:17:32)
Temat: dochod zwolniony od podatku- oddelegowanie za granicę
Dochód z Niemiec-zwolniony wpisujesz w PIT-ZG kol.b, poz.8 oraz w PIT-36 poz.174 lub 175, wszystkie pozostałe dochody uzyskane w Polsce także w PIT-36,ale w części D zeznania
Autor: patrycja p. (14-03-2015 21:26:43)
Temat: dochod zwolniony od podatku- oddelegowanie za granicę
Proszę o pomoc : pracownik zatrudniony w Polsce, polska firma, oddelegowany za granice(Niemcy), na okres powyzej 6 m-cy, ponadto inne zatrudnienia w ciagu roku w Polsce ,wszystko umowa...pokaż całą treść
Proszę o pomoc : pracownik zatrudniony w Polsce, polska firma, oddelegowany za granice(Niemcy), na okres powyzej 6 m-cy, ponadto inne zatrudnienia w ciagu roku w Polsce ,wszystko umowa o prace. rozliczenie z małzonką, plus ulga na dzieci. w info od pracodawcy (PIT-11)- tego co oddelegował do Niemiec, rubryka dochód zwolniony od podatku, gdzie to wpisac? jest w pi 11 tez duza kwota zaliczki pobranej przez płatnika.zwiń
Autor: patrycja p. (14-03-2015 18:23:58)
Temat: dochod zwolniony od podatku- oddelegowanie za granicę
Proszę o pomoc : pracownik zatrudniony w Polsce, polska firma, oddelegowany za granice(Niemcy), na okres powyzej 6 m-cy, ponadto inne zatrudnienia w ciagu roku w Polsce ,wszystko umowa...pokaż całą treść
Proszę o pomoc : pracownik zatrudniony w Polsce, polska firma, oddelegowany za granice(Niemcy), na okres powyzej 6 m-cy, ponadto inne zatrudnienia w ciagu roku w Polsce ,wszystko umowa o prace. rozliczenie z małzonką, plus ulga na dzieci. w info od pracodawcy (PIT-11)- tego co oddelegował do Niemiec, rubryka dochód zwolniony od podatku, gdzie to wpisac? jest w pi 11 tez duza kwota zaliczki pobranej przez płatnika.zwiń
Autor: do Karol Podlasiak (14-03-2015 16:18:02)
Temat: rozliczenie roczne podatku dochodowego
Jeżeli jest to zakład opiekuńczo-leczniczy lub opiekuńczo-pielęgnacyjny, to można odliczyć. Jeżeli jest to dom pomocy społecznej to nie można.
Autor: do wanda walkowska (14-03-2015 16:07:57)
Temat: rozlicenie PIT
Tak, na PIT-37
Autor: do Janina (14-03-2015 16:06:16)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
Tak, na PIT-37
Autor: Karol Podlasiak (14-03-2015 14:46:21)
Temat: -rozliczenie roczne podatku dochodowego
Moj ojciec przebywa w prywatnym domu opieki tj Dom seniora,jest pod calodobowa pieką pielęgnacyjno-opiekuńczą Grupa 1sza inwalidzka .Czy moze on odliczyc opłaty za pobyt w tym domu...pokaż całą treść
Moj ojciec przebywa w prywatnym domu opieki tj Dom seniora,jest pod calodobowa pieką pielęgnacyjno-opiekuńczą Grupa 1sza inwalidzka .Czy moze on odliczyc opłaty za pobyt w tym domu ? pozdrawiamzwiń
Autor: wanda walkowska (14-03-2015 13:04:37)
Temat: rozlicenie PIT
proszę o informację, czy muszę rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jeżeli pracowałam tylko na umowę zlecenie i to nie pełny rok ? Jeżeli tak, to jaki...pokaż całą treść
proszę o informację, czy muszę rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jeżeli pracowałam tylko na umowę zlecenie i to nie pełny rok ? Jeżeli tak, to jaki PIT mam złożyć.?zwiń
Autor: Janina (14-03-2015 10:13:33)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
dziekuje za porady dotychczasowe. Prosze mi jeszcze podpowiedziec otóż pracuje na etacie /umowa o prace/ i pobieram emeryture jednoczenie. Rozliczam sie na podstawie PIT 11/informacja o...pokaż całą treść
dziekuje za porady dotychczasowe. Prosze mi jeszcze podpowiedziec otóż pracuje na etacie /umowa o prace/ i pobieram emeryture jednoczenie. Rozliczam sie na podstawie PIT 11/informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy/od firmy w ktorej pracuje i na podstawie PIT40A bo taki mam od ZUS /nie PIT 11A! bo takiego nie mam / czy bedzie prawidlowo? rozliczenie roczne robie na PIT37 tak?zwiń
Autor: do Janina (14-03-2015 09:46:48)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
To chyba tylko ubezwłasnowolnić, ale to dość drastyczny sposób, ale w niektórych sytuacjach jedyny.
Autor: Janina (13-03-2015 19:12:26)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
Dziękuję bardzo za poradę rozumiem jak napisać pełnomocnictwo,problem w tym,ze matka nie ma prawie już świadomości ,odzyskuje ją tylko czasami na moment, /jakies tam stadium demencji...pokaż całą treść
Dziękuję bardzo za poradę rozumiem jak napisać pełnomocnictwo,problem w tym,ze matka nie ma prawie już świadomości ,odzyskuje ją tylko czasami na moment, /jakies tam stadium demencji starczej ma ponad 90 lat/nie da rady podpisać dokumentu,co zrobic?zwiń
Autor: do Janina (13-03-2015 12:12:52)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
Musisz złożyć w US matki jej upoważnienie dla Ciebie. W górnym lewym rogu, dane matki, adres, PESEL, zw prawym górnym rogu, data. Poniżej do Naczelnika.... Poniżej Pełnomocnictwo do podpisania ...pokaż całą treść
Musisz złożyć w US matki jej upoważnienie dla Ciebie. W górnym lewym rogu, dane matki, adres, PESEL, zw prawym górnym rogu, data. Poniżej do Naczelnika.... Poniżej Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia PIT Udzielam mojej córce Janinie . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . , legitymującemu się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pełnomocnictwa do podpisania i złożenia w moim imieniu zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych w 2014. r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis)-matkizwiń
Autor: do olga (13-03-2015 11:53:53)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
Tak, jest różnica między 40A, a 11A taka, że PIT40A jest już rozliczony i zawiera w sobie ewentualną nadpłatę lub niedopłatę podatku, która rozliczana jest przy emeryturze....pokaż całą treść
Tak, jest różnica między 40A, a 11A taka, że PIT40A jest już rozliczony i zawiera w sobie ewentualną nadpłatę lub niedopłatę podatku, która rozliczana jest przy emeryturze. Jeżeli osoba pracuje i nie chce aby ZUS ją rozliczał ponieważ tak czy tak będzie składać zeznanie, to musi to zgłosić w ZUS-ie i wtedy wystawią 11-kę ponieważ ZUS w większości rozlicza "z automatu".zwiń
Autor: Janina (12-03-2015 18:49:18)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
mam ciezko chorą matke w zakladzie opiekunczym .Rozliczenie roczne podatku dochodowego z jej emerytury musze zrobic,Jak powinno wygladac pełnomocnictwo matki udzielone mi jako corce w sprawie rozliczenia...pokaż całą treść
mam ciezko chorą matke w zakladzie opiekunczym .Rozliczenie roczne podatku dochodowego z jej emerytury musze zrobic,Jak powinno wygladac pełnomocnictwo matki udzielone mi jako corce w sprawie rozliczenia podatku i odebrania nadpłaty za podatek z urzedu skarbowego /ulgi rehabilitacyjne/. Prosze o informacje. zwiń
Autor: olga (12-03-2015 18:43:03)
Temat: rozliczenie roczne z podatku dochodowego
jestem emerytka i pracuje na podstawie umowy o prace.mam pit11 z zakladu pracy oraz pit 40a z ZUS . /prosze mi wyjasnic dlaczego mam pit 40a a...pokaż całą treść
jestem emerytka i pracuje na podstawie umowy o prace.mam pit11 z zakladu pracy oraz pit 40a z ZUS . /prosze mi wyjasnic dlaczego mam pit 40a a nie pit 11a./skreslone 11a zastało 40a u gory po lewej stronie druku/ Czy jest jakas w tym roznica ? To oczywiste ,ze musze sie sama rozliczyc.zwiń
Autor: do Ewa (12-03-2015 11:07:40)
Temat: Rozliczenie po raz pierwszy
Wypełnia ZAP-3, ale musi sam ten druk podpisać własnoręcznie i dostarczyć pocztą lub osobiście do US.
Autor: Ewa (11-03-2015 19:39:11)
Temat: Rozliczenie po raz pierwszy
Jeśli syn rozlicza się po raz pierwszy i nadpłatę chce otrzymać na konto, musi złożyć.... NIP 3, czy ZAP-3? Czy może to zrobić przez...pokaż całą treść
Jeśli syn rozlicza się po raz pierwszy i nadpłatę chce otrzymać na konto, musi złożyć.... NIP 3, czy ZAP-3? Czy może to zrobić przez internet, razem z rozliczeniem podatku, czy trzeba osobiście ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj